evaluare icoane vechi

Icoane vechi creștine

Dezvoltarea simbolisticii creștine în icoane se petrece în primele trei secole, când biserica era prigonită și comunitatea creștină, le folosea pentru recunoaștere. În secolele următoare, se dezvoltă mai mult imaginea, dar de diminuarea rolului simbolului în creștinism se poate vorbi doar în perioada post-iconoclastă.

Printre cele mai întâlnite figuri-simboluri întâlnite în icoane, găsim:

Crucea – simbol al dragostei dumnezeiești, al jertfei. În comparație cu cultura romană sau iudaică, creștinismul vede în cruce altarul de mântuire a întregii omeniri.

Pelicanul – pasărea care, potrivit legendei, își hrănește puii aflați în primejdie cu propriul trup și care a fost văzută de creștini ca simbol al jertfei lui Hristos.

Trandafirul – simbol al soarelui, floare a florilor și rege al câmpiei.

Via – un simbol al cuvintelor Mântuitorului: „Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl Meu este lucrătorul… Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic.”

Mielul – Acest simbol este legat de cuvintele Sfântului Ioan Botezătorul: „A văzut Ioan pe Iisus venind către el şi a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii.”

Vulturul – o aluzie la evanghelia după Ioan: „ Şi fiinţa cea dintâi era asemenea leului, a doua fiinţă asemenea viţelului, a treia fiinţă avea faţă de om, iar a patra fiinţă era asemenea vulturului care zboară.”

Porumbelul – simbol al Sfântului Duh care la botezul Domnului „s-a coborât Duhul Sfânt peste El, în chip trupesc, ca un porumbel.”

Triunghiul – amintește de Moise care a urcat muntele pentru primirea Legii, de Ilie ca zdrobește pe proorocii mincinoși pe un munte, de „predica de pe munte” a lui Hristos.

Peștele – la primii creștini conținea un „cod secret” în mărturisirea credinței. Prezent în icoana Botezului Domnul ca semn al vieți și indice la botezul creștin, dar și ca călăuzitor al „corabiei mântuirii” – Biserica. Hristos cere după Înviere pește de mâncare ucenicilor spre ai încredința că este viu, astfel se face o asociere a peștelui cu Învierea din morți. Prin înmulțirea pâinilor și peștelui și hranirea a circa cinci mii de barbați, afară de femei și copii, se face asociere cu hrana duhovnicească – Împărtășirea.

Află acum prețul corect al obiectelor tale de artă înainte de a le vinde! Comandă o evaluare online, fără să te deplasezi!

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Shopping Cart
Scroll to Top