Pasarea în văzduh Brâncuși

Păsările lui Constantin Brâncuși

Spre deosebire de numele “Cumințenia pământului”, creat de Brâncuși în consonanță cu diverse denumiri folclorice, numele “Păsării măiestre” aparține mitologiei românești, fiind luat fie de pe meleagurile natele, fie cules din literatura populară de la sfârsitul secolului XIX.

Este vorba de o zburătoare frumoasă,  cum n-a mai stat în toata lumea, frumoasă ca soarele, cu penajul colorat în mii și mii de culori și având pe aripele-i amândouă numai fire de beteală, având harul de a vindeca orbii, de a ghici trecutul și chiar viitorul. În alte legende apar Măiestre cu puteri asupra vântului, ce zboară ca vulturii. Acestea ar fi atributele însumate ale legendarei Păsări maiestre, pe care Brancuși o va fi întrezărit în visele sale.

Subiectele solare și aparența falică a Măiestrei lui Brâncuși, datorate probabil credințelor păgâne, adânc înrădăcinate în firea sa, sunt mai mult decât compatibile. Totuși, în dezvoltarea Pasării, forma vertical ascendentă, (elemental solar) a dominat asupra formelor curbe și a formei ovale. Schița păsării, care trebuie să fi fost prima reprezentare a subiectului, împreună cu celelalte două păsări sculptate în relief simplificat pe soclul Măiestrei nr. 2. Sunt singurele în care gâtul, îndoit grațios, atinge pieptul. În prima versiune sculpturală a Măiestrei, gâtul, desi, încă aplecat, este ridicat în mod hotărât. După versiunea a șasea, gâtul este complet ridicat, iar după versiunea a șaptea,  rotunjimea pieptului dispare treptat.

În evoluția elementelor reprezentării Măiestrei se disting trei tipuri, diferențiate de Brâncuși prin folosirea a trei titluri: “Măiastra”, “Pasărea de foc”, și “Pasărea în văzduh”.

Penele, prezentate în desen, au dispărut în primul stadiu al sculpturii Măiastra (nr. 1-3), care este încă foarte aproape de proporțiile unei păsari reale. Picioarele au fost simplificate într-o coloană dreptunghiulară, susținute, în primele două versiuni, de o mică placă pătrată, substituind ghearele. În al doilea stadiu al Măiestrei ( nr. 4-5), în esență similar celui dintâi, Brâncuși a lungit  partea de jos (coada și picioarele). La pasărea nr. 6, gâtul și capul, ridicate drept în sus, sunt încorporate în trup. Ochii dispar, iar ciocul se înconvoiae în două planuri semicircular întretăiate, deschizându-se spre cer.

Cu toate că evoluează, Măiastra din toate cele 7 versiuni reprezintă clar o pasăre corpolentă, stând cu gâtul întins și cu ciocul deschis: “am voit ridicarea capului la Măiastră fără expresia mândriei, orgoliului sau provocării în această mișcare”, spunea Brâncuși. ”A fost cea mai dificilă problemă și am ajuns după un îndelung efort să intergrez această mișcare în avântul zborului”.

Tipul al doilea (nr. 8-11) este foarte diferit de pasărea originală. Toate versiunile sale sunt mai înalte, cam de un metru, picioarele au dispărut complet, iar ciocul deschis este singurul detaliu specific care leagă acestă operă de pasărea originală. Dar, în ciuda extremei sale simplificări, această formă a păsării nu este chiar o urnă alungită, perfect modelată. Ea palpitează de viața lăuntrică a corpului organic din care s-a dezvoltat. Pieptul, ieșit în afară, are rotunjimea caldă a păsării vii, iar forma pătrată a gâtului, cu mușchii coborând de la ciocul deschis, este o rămășiță a ciocolui plat din stadiile de la început.

Prima versiune a celui de al doilea tip, bronzul nr.8, a fost de cele mai multe ori numit “Pasărea de aur”. Brâncuși, pe de alta parte, a grupat toate păsările acestui tip sub titlul Păsările de aur. Ele, deși departe de orice pasăre adevarată, sunt o dezvoltare naturală a ultimei Măiestre. Cu toate că reprezintă, fără îndoială, o pasăre stând în picioare, închisă în sine, izolată, idea zborului încolțise deja în mintea lui Brâncuși.

Idea zborului, a aerianului a existat, așadar, încă de la început în al doilea tip al Păsării. Lungimea și micșorarea extremă a părții de jos arată efortul lui Brâncuși de a detașa lucrarea de soclu și de sol, de a ușura forma și de a o împinge în sus. Această luptă contra gravitației este prezentă nu numai în motivul păsării, ci și într-un număr însemnat de alte sculpturi ale lui Brâncuși. “Peștele”, “Leda”, “Începutul lumii” abia ating soclu. Ele plutesc în spațiu, plasarea lor frecventă pe socluri în care se oglindesc sporind această impresie.

De aceea, titlul “Pasărea în văzduh”, a apărut foarte natural. La al treilea tip al păsării (nr. 12-28), Brâncuși a încercat să accentueze sentimentul de zbor spre înălțimi, legând corpul păsării de un picior conic. A făcut întregul volum mai suplu și mai inalt; a ascuțit vârful, eliminând planul frontal al ciocului deschis; a diminuat proeminența pieptului și a îndreptat conturul spatelui. Totuși, în ciuda extremei simplificări, un lucru leagă încă foarte clar “Pasărea în văzduh” de “Măiastra” cântătoare: rămașita ciocului deschis, planul oval, plat din față, din partea de sus a sculpturii, care în iconografia lui Brâncuși a devenit echivalentul unei guri deschise. Dar această transformare este atât de îndepartată vizual de realitate, încât trebuie sa ne întoarcem la Măiastră pentru a-I descifra sensul.

Examinând evoluția și simplificarea treptată a Păsării, ne dăm seama că Brâncuși a redus forma până la limita posibilului. Arta sa este un echilibru pe muchie de cuțit între abstract și figurativ. Pentru a-și păstra înrădăcinate în realitate formele pure, Brâncuși menține o cantitate minimă de elemente figurative . Pe de altă parte, eliminând fiecare detaliu de prisos, Brâncuși s-a concentrat asupra lucrurilor esențiale, cuprinzând astfel, mai complet, natura subiectului său. în cazul Păsării, a ajuns, plecând de la ființa nemișcată, la însuși actul zborului.

Titlul românesc al lui Brâncuși pentru ultimul tip de pasăre (nr. 12-28) este “Pasărea vazduhului”, ceea ce poate înseamna că pasărea, eliberată de legăturile pământești, aparține deja unei lumi diferite.

(Georgiana Grigoraș, Istoria artei românești)

Află acum prețul corect al obiectelor tale de artă înainte de a le vinde! Comandă o evaluare online, fără să te deplasezi!

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Shopping Cart
Scroll to Top