pictori romani Grigorescu

Piața de artă din România

Piața este definită ca fiind mediul în care bunurile, mărfurile și serviciile se schimbă între cumpărători și vanzatori, prin mecanismul prețurilor. Toate piețele sunt influențate de atitudinile, motivațiile si interacțiunile participanților pe piața care, la rândul lor, se află sub acțiunea unor influențe sociale, economice, guvernamentale și fizice.
Piața se clasifică în piață locală, naționala și internațională.

Evoluţia sectorului de bunuri culturale mobile

În ultimele decenii, mulţumită licitaţiilor desfăşurate în mod regulat ale caselor internaționale de licitaţii, dar şi mulţumită unor comercianţi activi pe plan internaţional, comerțul cu bunuri culturale mobile a cunoscut un avânt puternic. Preţurile operelor de artă, antichităţilor și bunurilor cu valoare istorico-documentară au cunoscut o evoluție pozitivă, datorită creşterii bunăstării generale începând cu anii şaizeci ai secolului XX.
Muzeele şi colecţionarii privaţi au devenit cupărători activi de bunuri culturale mobile. Pe lângă casele internaționle de licitații, în special în marile capitale europene, inclusiv în București, s-au impus o serie de comercianţi specializați în tranzacționarea bunurilor culturale mobile. Colecţionarea de artă de toate felurile face parte din caracteristicile principale ale europenilor cu un grad de cultură substanțial.

Piața de artă plastică românească a cunoscut un avânt puternic în ultimul deceniu, prețurile înscriindu-se într-un trend ascendent, cu mici corecții. Randamentul investițional al operelor de artă plastică de autori români este în mod constant supraunitar în ultimii 8 ani (singura perioadă în care tranzacțiile au fost arhivate și analizate profesionist), în ciuda situației macro-economice oscilante.

În ţările cu piaţă de artă există două căi posibile de valorificare a operelor de artă, galeriile de artă (incluzând aici și comercianții specializați doar pe anumite segmente de bunuri cuturale mobile) şi casele de licitaţii. Pe lângă agenţii şi comercianţii intermediari mai mari şi pe lângă comercianţii cunoscuţi, piaţa de antichităţi este caracterizată de numeroşi mici comercianţi, care îşi desfăşoară afacerile mai mult sau mai puţin profesionist, comercianţi ocazionali din ţările de provenienţă şi vânzători de vechituri.

Sistemul de licitații de artă din România este cel clasic, ce pornește de la un preț de pornire situat sub valoarea bunului și crește apoi în pași până la valoarea cea mai mare oferită de un potențial cumpărător. Serviciu de licitare este contra-cost și se plătește printr-un comision procentual din prețul de adjudecare. Acesta este plătit atât de către vânzător, cât și de cumpărător și se situează între de 16-25% pentru fiecare parte. Principalele case de licitații din România sunt: Galeriile ArtmarkGoldartCasa de licitații Alis și Galeria Quadro.

Vânzarea prin galerii este, de asemenea, contra-cost, acesta materializându-se în comisionul de galerie, plătit în general doar de către vânzător. Comisionul variază între 20-30% în cazul artei vechi și ajunge până la 45-60% în cazul artei contemporane.

Considerente juridice ale comerțului cu bunuri culturale mobile 

În România, conform Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată în 2008, “(1) Vânzarea publică a bunurilor culturale mobile aflate în proprietate privată sau intermedierea vânzării se efectuează numai prin operatori economici autorizați, cu respectarea prevederilor prezentei legi. 

(2) Autorizarea operatorilor economici prevăzuți la alin. (1) se face de Ministerul Culturii [și Cultelor], cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, cu respectarea normelor privind comerțul cu bunuri culturale mobile.”

Comerțul cu opere de autor este reglementat și de ORDA (Oficiul Român pentru Drepturi de Autor) prin societatea de gestiune colectivă a drepturilor de autor VISARTA. VISARTA colectează drepturi de autor în cuantum de 3-5% pentru vânzarea operelor autorilor în viață sau de la moartea cărora au trecut mai puțin de 70 de ani. Aceste drepturi sunt reținute de către operatorul cultural, casă de licitație sau galerie de artă, din prețul de vânzare al bunului.

Află acum prețul corect al obiectelor tale de artă înainte de a le vinde! Comandă o evaluare online, fără să te deplasezi!

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Shopping Cart
Scroll to Top