sculptura paul Neagu

Sculptura în România

Tehnicile tradiționale, sculptura în lemn sau piatră și pictura, sunt cele mai apreciate, iar cotația lor fluctuează cel mai puțin. Acest lucru nu este deloc surprinzător, deoarece în cadrul licitațiilor majoritatea loturilor puse în vânzare sunt picturi sau sculpturi.

În comparație, tehnicile mai noi, cum sunt cele fotografice, tirajul în bronz sau ceramică, au o valoare mai scăzută de piață, fie datorită nefamiliarității lor, fie datorită naturii lor reproductibile, iar evoluția interesului pentru ele nu este, cel puțin deocamdată, spectaculoasă. În total în 2016 s-au pus în vânzare publică prin toate casele de licitație aprox. 2171 loturi de pictură, grafică și sculptură, valoarea lor totală ridicându-se la aprox. 5 mil. euro. Dintre acestea însă, cele 1514 de loturi de pictură reprezintă aprox. 4,5 mil. euro, așadar 90% din valoarea totală a vânzărilor de plastică.

În piața de artă a anului 2016 s-au tranzacționat puține piese de grafică, la o valoare redusă, piața de grafică fiind în continuare una timidă, oarece excepții înregistrând doar piața de grafică contemporană.

În tot anul 2016 au fost adjudecate doar 50 de loturi de sculptură, unul dintre motive fiind și raritatea lor în piață; iar principalul motiv pentru raritate este acela că făurirea unei lucrări de sculptură este, de regulă, mai anevoioasă, mai lungă ca și durată și mai scumpă decât crearea unei opere de pictură.

Uneori, atunci când lucrarea este turnată în bronz (ori în alt aliaj valoros), iar autorul acesteia nu este cunoscut ori este puțin cunoscut, valoarea metalului poate fi mai mare decât rezultatul bănesc al tranzacției, ceea ce ne indică, pe de o parte, decalajul pieței (și școlii) românești de sculptură față de omoloagele sale europene, iar pe de altă parte potențialul investițional al sculpturii românești, rară și beneficiind, pe lângă valoarea artistică variată, de cea intrinsecă (atunci când este turnată într-un aliaj valoros). În cât privește pictura ca gen de piață, și aici cererea distinge. Preferate sunt picturile în ulei pe pânză ori, funcție de epocă, pe panou de lemn (pe pânză se realizau, în perioada de grație a artei românești de patrimoniu, picturile definitive, rod al studierii îndelungi a motivului), pe un loc secund venind interesul pentru suporturi precum carton, hârtie, alte compozite. Excepție fac artiștii specializați în anumite tehnici ori anumite suporturi (spre ex. un maestru al acuarelei sau al gravurii va putea fi apreciat de colecționari mai mult pentru acuarelele respectiv gravurile sale și mai puțin pentru uleiuri).

Vedetele licitațiilor

Trebuie subliniat de la început faptul că sunt foarte puţine opere de artă care ajung să fie adjudecate cu preţuri spectaculoase. Mai mult, top 10 este limitat la un număr extrem de mic de lucrări faţă de totalul loturilor vândute. Fiecare ramură artistică, fiecare perioadă din istoria artei, fiecare artist, precum şi fiecare operă în parte, au cota lor de piaţă, care depinde foarte mult de propria lor natură. Calitatea nu egalează tot timpul preţul adjudecării. Aceste topuri sunt totuşi importante deoarece pot da indicaţii ale tendinţelor temporare sau generale, dar în nici un caz nu ar trebui interpretate ca literă de lege pentru înțelegerea valorilor, desconsiderând alte tipuri de artă, întrucât se bazează doar pe preţul de adjudecare (unul dintre multele pe care le vor înregistra de-a lungul timpului).

Anul 2016, dincolo de evoluția sa nuanțată, înregistrează recordurile de până astăzi ale pieței românești de artă la câteva capitole, anume:

Top antichități: “Torsul Afroditei”, sculptură elenă de sec. II-III d.Hr., din colecția Cella Delavrancea, se adjudecă pentru 60 mii euro în Licitația colecției Cella Delavrancea, organizată de Artmark în Octombrie 2016;

Top sculptură contemporană: Paul Neagu, “Edgerunner”, adjudecată pentru 50 mii euro în Licitația de artă contemporană Artmark din Noiembrie 2016;

Top sculptură europeană: Alfred Boucher, “Visare”, adjudecată pentru 35 mii euro în Licitația Colecției Halfon-Elias, organizată de Artmark în noiembrie 2016;

(Institutul de Management al Artei, Raport despre piața de artă 2016)

Află acum prețul corect al obiectelor tale de artă înainte de a le vinde! Comandă o evaluare online, fără să te deplasezi!

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Shopping Cart
Scroll to Top