dreptul de suita dreptul de autor visarea

Dreptul de suită, dreptul de autor, VISARTA

Dreptul de suită este reglementat de Legea nr. 8/1996 a drepturilor de autor și drepturilor conexe. Astfel, art. 21 stipulează că:

“Autorul unei opere originale de artă grafică sau plastică ori al unei opere fotografice beneficiază de un drept de suită, reprezentând dreptul de a încasa o cotă din prețul net de vânzare obținut la orice revânzare a operei, ulterioară primei înstrăinări de către autor, precum și dreptul de a fi informat cu privire la locul unde se află opera sa.”

Suma datorată la fiecare revânzare a operei se calculează conform următoarelor cote, fără a putea depăși 12.500 euro sau echivalentul în lei:

a) dacă prețul de vânzare este mai mic de 300 euro, – nu se datorează drept de suită;

b) dacă prețul de vânzare este între 300 și 3.000 euro – 5% din prețul de vânzare;

c) dacă prețul de vânzare este între 3.000,01 la 50.000 euro – 4% din prețul de vânzare;

d) dacă prețul de vânzare este între 50.000,01 la 200.000 euro – 3% din prețul de vânzare;

e) dacă prețul de vânzare este între 200.000,01 la 350.000 euro – 1% din prețul de vânzare;

f) dacă prețul de vânzare este între 350.000,01 la 500.000 euro – 0,5% din prețul de vânzare;

g) dacă prețul de vânzare este mai mare de  500.000 euro – 0,25% din prețul de vânzare.

Vânzătorul trebuie sa îi comunice autorului informațiile despre revânzarea unei opere, în termen de două luni de la data vânzării, răspunzând de reținerea procentelor sau cotelor din prețul de vânzare, fără adăugarea altor taxe, și de plata către autor a sumei datorate. Conform legislației române, vânzarea de opere de artă se face exclusiv prin intermediul operatorilor culturali autorizați de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Dreptul de suită nu poate face obiectul vreunei renunțări sau înstrăinări.

Dreptul de suită durează tot timpul vieții autorului, iar după moartea acestuia se transmite prin moștenire, potrivit legislației civile, pe o perioadă de 70 de ani, oricare ar fi data la care opera a fost adusă la cunoștința publică în mod legal. Dacă nu există moștenitori, exercițiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectivă mandatat în timpul vieții de către autor sau, în lipsa unui mandat, organismului de gestiune colectivă cu cel mai mare număr de membri, din domeniul respectiv de creație.

Organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor în domeniul artelor vizuale VISARTA a fost avizat să funcționeze, conform legii, de ORDA (Oficiul Român pentru Drepturile de Autor) prin decizia nr. 8/1999, autorii reprezentați de acesta fiind disponibili aici. Fiind organismul cu cel mai mare număr de membri, VISARTA colectează și dreptul de suită pentru toți autorii români din domeniul artelor vizuale de la moartea cărora au trecut mai puțin de 70 de ani.

Vrei să afli prețul corect al obiectelor tale de artă? Comandă acum o evaluare online. https://evaluari-arta.ro/product/opinia-expertului/

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Shopping Cart
Scroll to Top