impozitare taxe vânzare bunuri culturale mobile

Impozitarea vânzărilor de bunuri mobile din patrimoniul personal

Vânzarea bunurilor culturale mobile ce provin din patrimoniul personal este scutită de impozit pe venit, conform Codului Fiscal, Art. 62. litera m):

“În înțelesul impozitului pe venit, următoarele venituri nu sunt impozabile:
m) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile și mobile din patrimoniul personal, altele decât câștigurile din transferul titlurilor de valoare și/sau aurului financiar prevăzute la cap. V – Venituri din investiții, precum și altele decât cele definite la cap. IX – Venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”.

Discuții pot însă interveni atunci când este cazul unor vânzări repetate, regulate, cu caracter de continuitate și având drept scop obținerea de venituri. În acest caz, organele de cotrol pot încadra activitatea de vânzarea bunurilor culturale mobile ca generatoare de venituri din activități independente, definite de Codul Fiscal, Art. 67:

“Veniturile din activități independente cuprind veniturile din activități de producție, comerț, prestări de servicii, veniturile din profesii liberale și veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activități adiacente”.

Normele de aplicare spun că:

(1) În aplicarea prevederilor art. 67 din Codul fiscal, se supun impozitului pe veniturile din activități independente persoanele fizice care realizează aceste venituri în mod individual și/sau într-o formă de asociere constituită potrivit dispozițiilor legale și care nu dă naștere unei persoane juridice, în vederea desfășurării de activități în scopul obținerii de venituri.
(2) Exercitarea unei activități independente, reglementată prin art. 67 din Codul fiscal, presupune desfășurarea acesteia cu regularitate, în mod continuu, pe cont propriu și urmărind obținerea de venituri.
(3) O activitate desfășurată de către o persoană fizică în scopul obținerii de venituri, care îndeplinește cel puțin 4 din criteriile prevăzute la art. 7 pct. 3 din Codul fiscal este o activitate independentă.
(4) Activitățile care generează venituri din activități independente cuprinse în cadrul art. 67 alin. (1) din Codul fiscal sunt, cu titlu de exemplu:
[…] b) activități de cumpărare efectuate în scopul revânzării;

[…]e) vânzarea în regim de consignație a bunurilor cumpărate în scopul revânzării sau produse pentru a fi comercializate;

(5) Veniturile reglementate la art. 67 din Codul fiscal obținute din valorificarea în regim de consignație sau prin vânzare directă către agenți economici și alte instituții a bunurilor rezultate în urma unei prelucrări sau procurate în scopul revânzării sunt considerate venituri din activități independente. În această situație consignatarul/cumpărătorul va solicita documente care atestă proveniența bunurilor respective, precum și cele care atestă desfășurarea unei activități independente. Nu se încadrează în aceste prevederi bunurile din patrimoniul personal.

Cu toate că nu este menționat specific în Codul Fiscal, comerțul cu bunuri culturale mobile este reglementat și de Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, care stipulează la Art. 35 alin (1) :

“Vânzarea publică a bunurilor culturale mobile aflate în proprietate privată sau intermedierea vânzării se efectuează numai prin operatori economici autorizați [de Ministerul Culturii și Identității Naționale]”.

Pentru orice alte detalii privind comerțul cu bunuri culturale mobile, ne puteți contacta aici.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Shopping Cart
Scroll to Top