Evaluare tablouri

Evaluarea tablourilor

Evaluare tablouri

Cea mai indicată abordare în evaluarea tablourilor este abordarea prin piaţă (cunoscută şi sub denumirea de comparaţia directă sau comparaţia vânzărilor), care oferă o indicaţie asupra valorii prin compararea bunului subiect cu bunuri identice sau similare, al căror preţ este cunoscut.

Abordarea prin piaţă este relevantă în cazul în care există informaţii de piaţă suficiente care pot fi verificate; în lipsa acestor informaţii aplicabilitatea abordării prin piaţă poate fi limitată.

Evaluatorul trebuie să folosească surse credibile privind comparabilele, cărora li se verifică acurateţea. Verificarea fiecărei comparabile poate să nu fie necesară atunci când sunt utilizate baze de date credibile, care furnizează o percepţie corectă asupra vânzărilor comparabile. Raportul de evaluare trebuie să includă informaţiile şi demersurile realizate, pe baza cărora evaluatorul a selectat bunurile culturale comparabile.

Evaluatorul ar trebui să-și fundamenteze concluziile pe vânzări de bunuri culturale similare. Comparabilele care prezintă diferențe majore ale caracteristicilor față de cele ale bunului cultural subiect, vor fi folosite cu precauție și numai dacă utilizarea lor poate fi justificată corespunzător. În caz contrar nu vor fi considerate adecvate din cauza ajustărilor prea mari necesar a fi aplicate.

Tehnicile de comparaţie uzuale folosite în cadrul abordării prin piaţă sunt:

–     tehnica identificării (potrivirii) directe;

–     tehnica asimilării.

În cadrul tehnicii asimilării, preţurile comparabilelor sunt ajustate pentru a reflecta diferenţele dintre fiecare bun cultural comparabil şi bunul cultural subiect. Elementele de comparaţie depind de categoria din care face parte bunul cultural și pot include, fără a se limita la acestea: dimensiunile, tehnica și materialul, vechimea, apartenența la o colecție, reproducerea în cataloage sau monografii, etc. Evaluatorul trebuie să identifice acele caracteristici ale bunului cultural pe care participanţii de pe piaţă le consideră a fi importante pentru fundamentarea preţului.

În abordarea prin piaţă, cuantificarea ajustărilor efectuate asupra preţurilor este una din cele mai dificile sarcini ale evaluatorului. Toate ajustările efectuate asupra preţurilor bunurilor culturale comparabile trebuie argumentate în raportul de evaluare. Nu este permisă utilizarea unor ajustări fără prezentarea modului de estimare al acestora. Valoarea finală este indicată de comparabila care este cea mai apropiată de bunul cultural subiect şi asupra preţului căreia s-au efectuat cele mai mici ajustări.

Pentru a solicita un raport de evaluare a unor tablouri, ne puteți contacta aici.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Shopping Cart
Scroll to Top