vama bunuri culturale

Introducerea și scoaterea din România a bunurilor culturale mobile

Punctul de vedere al Direcției Generale a Vămilor cu privire la introducerea și scoaterea din România a bunurilor culturale mobile este:

Introducerea în România a bunurilor culturale mobile

Bunurile culturale mobile pot fi declarate în scris la intrarea în ţară în vederea scoaterii lor din ţară fără altă aprobare.

Pentru declararea în scris solicitaţi agenţilor vamali formulare de declarare.

În cazul în care persoanele fizice trec frontiera de stat a României prin puncte de trecere în care nu sunt organizate birouri vamale, aceste bunuri trebuie declarate în scris la un birou vamal situat în apropierea punctului de trecere a frontierei, după intrarea în ţară.

Scoaterea din România a bunurilor culturale mobile

Bunurile culturale mobile, clasate sau neclasate în Patrimoniul cultural naţional, sunt bunuri restricţionate şi pot fi scoase din țară doar însoţite de un certificat de export, definitiv sau temporar, emis de Direcţiile Judeţene pentru Culturã sau de Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti.

Categoriile de bunuri culturale mobile exceptate de lege de la obligativitatea deţinerii unui certificat de export sunt:
– operele de artă plastică şi fotografică, operele de artă decorativă sau de cult, precum şi orice alte opere create de autori în viaţă (artişti plastici, artişti liber-profesionişti, artişti amatori, meşteri, artizani, elevi, studenţi sau copii şi alţii) în urma unor activităţi desfăşurate independent ori în cadrul unor ateliere, cercuri sau cenacluri de creaţie, în cadrul procesului instructiv-educativ ori al unităţilor de producţie de pe lângă persoanele juridice de drept public sau privat;
– operele cu caracter etnografic ale meşteşugarilor populari în viaţă.

Certificatul de export temporar pentru bunurile culturale mobile clasate în categoria Tezaur va fi avizat de Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor şi aprobat de Ministrul Culturii și Identității Naționale.

Bunurile culturale mobile se declară în scris, autorităţii vamale, la scoaterea din România, în toate cazurile.

În cazul în care persoanele fizice trec frontiera de stat a României prin puncte de trecere în care nu sunt organizate birouri vamale, aceste mărfuri trebuie declarate în scris la un birou vamal situat în apropierea punctului de trecere a frontierei, înainte de ieşirea din ţară

Pentru declararea în scris solicitaţi agenţilor vamali formulare de declarare.

Nedeclararea sau declararea eronată poate fi sancţionată contravenţional sau penal, după caz, bunurile culturale mobile nedeclarate fiind reţinute în vederea confiscării.

Scoaterea din ţară, pe orice cale, a bunurilor culturale mobile pentru care nu s-a obţinut certificatul de exporttemporar sau definitiv, eliberat în condiţiile legii, constituie operaţiune de export ilegal.

Reglementări aplicabile

– Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530/27.11.2000;
– HG 518/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370/28.04.2004.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Shopping Cart
Scroll to Top