Artmark

Raportul pieței românești de artă 2016

Raportul pieței de artă 2016: Casa de licitaţie Artmark a avut anul trecut adjudecări totale prin licitaţie în valoare de 6,3 milioane de euro, dintre care 4,14 milioane de euro reprezintă valoarea operelor de artă plastică.

De departe, cele mai importante opere vândute au fost cele de pictură, cu o valoare totală de 3,79 de milioane de euro, adică 60% din total. Grafica, sculptura şi foto­grafia au ponderi de sub 5%, fiind ast­fel aproape inexis­tente în total.

Art­­mark a mai vândut însă şi alte obiecte de colec­ţie, res­pec­tiv artă de­cora­tivă, bjuterii de au­tor, cărţi, arte­facte isto­rice şi obiecte me­mo­rialistice. „Raportat la 2015, când a înregistrat vânzări totale prin licitaţie de 4,93 mil. euro, casa de licitaţii a reuşit, pe fondul ame­lio­rării economiei româneşti în ansamblu, o creştere semnificativă pe piaţă“, potrivit Raportului Pieţei de Artă din România realizat de casa de avocatură Popovici Niţu Stoica & Aso­ciaţii şi de Institutul de mana­ge­ment al artei Artmark.

Creşterea cu peste 25% poate fi privită ca o revenire către cifrele pieţei emergente de acum 3-4 ani în condiţiile în care şi acea piaţă care reprezintă etalonul de raportare era o piaţă inci­pientă, lip­sită de ma­tu­ritate, dar emer­gentă, în plină dez­­voltare, con­form aceleiaşi surse.

Cea mai scumpă operă de artă vândută de Art­mark anul trecut a fost pic­tura „Ţărăn­cuţe (De la fântână)“ de Nicolae Gri­go­rescu, care a fost adjudecată pentru suma de 320.000 de euro, depăşind astfel pragul psihologic de 300.000 de euro stabilit în urmă cu trei ani de pictura „Două fete“ de Ştefan Luchian, adjudecată într-o licitaţie organizată de casa Goldart“, potrivit raportului.

Pe piaţa locală, principalele case de licitaţie sunt, în ordinea vechimii, AlisGoldartArtmark şi Lavacow. După valoarea operelor licitate, Artmark este lider. Acestora li se adaugă şi nume locale precum Quadro din Cluj şi Pal în Miercurea Ciuc. Galeriile acoperă circa 20-25% din piaţa de artă, urmate de vânzările private prin dealeri, târguri de artă şi galerii, conform raportului.

Licitaţiile de artă sunt principalul canal de vânzare al operelor de profil şi au drept principală trăsătură caracterul public al vânzării. Astfel, ele anunţă public cu una până la trei săptămâni în avans licitaţiile. Apoi, acestea sunt organizate în săli cu acces public, unde se adjudecă tot public. Mai mult, rezultatele sunt apoi publicate pe site-urile de profil. Pentru fiecare licitaţie există un catalog unde sunt expuse operele sau produsele ce urmează a fi vândute.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Shopping Cart
Scroll to Top